7. Funcions comissió Economia

Aplicoop pot realitzar múltiples funcions a més de les detallades fins el moment. El següent vídeo detalla aquelles funcions relacionades amb la comissió d' Economia. Això és, aquelles persones o grups que tinguin la responsabilitat en la part econòmic-comptable de la cooperativa.

Properament elaborarem un vídeo sobre aquesta funció

A la versió 3 ja no es poden editar factures, sinó que en el seu lloc podem crear devolucions i factures fora de procés (>admin>>Devolucions o factures fora proces)