9. Instal·lació

Aplicoop 3.0 és un aplicatiu per a funcionar des de internet. Extraieu els arxius del aplicoop.zip en el directori del servidor on ho volgueu montar. Aplicoop 3.0 funciona amb una base de dades de Mysql. L'estructura sense dades d'aquesta base de dades és a aplicoop.sql. Editeu l'arxiu /config/configuracio.php i introduiu-hi les dades i contrasenyes del vostre servidor de mysql. Inicialment el superusuari és "admin" amb password "admin".

Per passar de la versió 2.x A 3.0 descaregueu-vos la versió nova sobre l'antiga i us carregueu l'antiga. L'estructura de taules de la base de dades canvia substancialment. Aneu a la vostra base de dades mysql i executeu l'sql que trobareu a l'arxiu "cavis base de dades.sql".

Properament elaborarem un vídeo sobre la instal·lació